Kurumsal

Burslar

Burslar

Öğrencilerimizin seçilmeleri ve başarılarının öğrenimleri boyunca izlenmelerinde vakfımız yönetim ve danışma kurulumuzdaki deneyimli akademisyen ve eğitmenlerden yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizin sürekli izlenmeleri ve sağlık durumları başta olmak üzere, gereksinimlerinin karşılanmaya çalışılması da vakfımızın görevleri arasındadır. Bu amaçla onlarla sürekli sıcak bir iletişim sağlanmaktadır. Kendi aralarında da iletişim kurmaları için onlara destek verilmektedir. Onların başarılı olabilmeleri için gerekli bireysel destekler, öğrenimlerinde ve öğrenimlerini tamamlama sonrasında, sağlanmaya çalışılmaktadır. Çok özel mazereti olmadan başarısız olan öğrencilerimizin bursları başarılı duruma dönene değin kesilmektedir.

Bir öğrencimizin burs giderlerini tüm öğretimi boyunca karşılamayı peşinen kabullenen değerli bağışçılarımızın burs ödemeleri, arzularlarsa, kendi seçecekleri bir öğrenciye ve kendi adına verilmektedir.